Huisregels- en privacyverklaring

Dutch Minibike Championship streeft ernaar deze website zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat niet klopt of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. Geef aan waar op de website u de informatie leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken. Stuur uw reactie per e-mail naar: mail@nk-minibike.nl.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Dutch Minibike Championship aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën die door of namens Dutch Minibike Championship via deze website worden verstrekt.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden alleen gebruikt in overeenstemming met onze voorwaarden. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan Dutch Minibike Championship. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Dutch Minibike Championship, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft. Heeft u vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website, neem dan gerust contact met ons op

Sponsoren

Heb jij vragen of wil jij ook sponsor worden? Kom dan in contact.